Program

První den veletrhu (úterý 28. 2. 2017) je určen pro vystavovatele a jejich projektové partnery a pro významné hosty.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup přes registraci v pavilonu E, VJEZD branou č.4 (mezi pavilony B a E) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě.

Vstupenky na zahajovací den je možné objednat i na: vstupenky@vvvi.cz.

Druhý a třetí den veletrhu (1. - 2. 3. 2017) bude otevřen pro odbornou i širokou veřejnost.

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná Konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

  • Uplatnění výsledků VaV v praxi
  • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

  • Technické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Lékařské a biologické vědy
  • Společenské a humanitní vědy
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Registrační formulář na konferenci 2017
Šablona - příspěvek, abstrakt
Sborník konference při VVVI 2016
Program konference VVI 2016

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Networking point

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle čtyř sekcí (Vědecký výzkum; Aplikace, Inovace, Start-up; Podpora VaV a Mladá věda).

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.