Program

Slavnostní otevření

Druhý ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace slavnostně zahájí 28. února 2017 významné osobnosti.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup u pavilonu E (brána č.4) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě.

Doprovodný program ke stažení

Doprovodný program 2017 bude upřesněn. Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2016.

Doprovodný program VVVI 9.3. Doprovodný program 10.3.

Veletrh

Návštěvníci budou mít příležitost se v průběhu dvou výstavních dnů seznámit s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.

Těšit se můžete na vědecko-výzkumné projekty a inovace z následujících oblastí:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Odborná konference VVI 2016

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná odborná konference Věda Výzkum Inovace 2016. Tématické zaměření tohoto prvního ročníku:

 • Uplatnění výsledků VaV v praxi
 • Zodpovědný výzkum a inovace

Na odborné konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2016 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN 978-80-260-9322-0.

Oborové zařazení konference:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2016
Program konference VVI 2016
Konference VVI 2016

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Inspirativní snídaně

Každé ráno budou pro vystavovatele před začátkem veletrhu připraveny tzv. Inspirativní snídaně se zajímavými hosty z různých vědních oborů.

Minutový networking (Networkingový meeting point)

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle oborového členění veletrhu.

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.