Program

První den veletrhu je určen pro vystavovatele a jejich projektové partnery a pro významné hosty.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup přes registraci v pavilonu E, VJEZD branou č.4 (mezi pavilony B a E) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě.

Druhý a třetí den veletrhu bude otevřen pro odbornou i širokou veřejnost.

Doprovodný program - hlavní podium

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Hlavní podium
Podrobný program konference Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017-2020
Podrobný program konference Vzděláváni v 21. století
Podrobný program konference Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou
Podrobný program konference Startup - cesta k úspěchu
Podrobný program konference Smart Region - Smart City

Doprovodný program - Prezentace

Konference "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020"

Robert Szurman - Naplňování Národní politiky kvality v ČR na období let 2016-2020

Vladimír Mařík - Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0

Petr Štěpánek - Priority výzkumu v oblasti techniky

Petr Očko - Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje

Lukáš Trčka - Podpora vědy, výzkumu a inovací ze strany CheckInvestu

Jan Závěšický - Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí

Ladislav Torčík - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Luboš Komárek - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Konference "Vzdělávání v 21. století"

Jana Brabcová - Aktuální trendy v dalším vzdělávání

Hana Svatoňová - Vzdělávání v 21. století

Peter Filo - Inovácie v kooperácii fakulty s praxou v oblasti ekonomických štúdií

Milan Chylik - Vývoj v oblasti středního odborného vzdělávání

Josef Hypr - Informace o přípravě systému center odborného vzdělágání v oblasti stavebnictví

Martin Frélich - Vzdělávání pro 21. století z pohledu zaměstnavatelů

Jitka Sládková - Business simulator

Jiři Sedláček - Kybernetická bezpečnost na středních školách v ČR

Jan Komrska - E-learning ve výrobě

Konference "Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou"

Simona Weidnerová - Tvorba profesně orientovaných studijních programů ve spolupráci s průmyslovou praxí

Lubomír Soos - 1. Prístup VŠ k spolupráci s priemyselnou praxou, 2. Skúsenosti STU + VW Bratislava v duálnom vzdelávaní

Jiří Marek - Aspekty spolupráce komerční sféry a VŠ

Milan Venclík - Příklady nastavování spolupráce akademické a podnikatelské sféry ze zahraničí

Diskuzní panel Vazba a spolupráce akademické a průmyslové sféry v připravenosti pro Průmysl 4.0

Zdeněk Dufek - Příklady dobré praxe transferu technologií

Josef Hanák - Funkce chodidla v současné obuvi ve stoji

Roman Molík - Integrovaná simulační platforma

Lukáš Ferkl - ČVUT UCEEB Spolupráce s průmyslem

Konference "Startup - cesta k úspěchu"

Pavel Minařík - Flowmon Networks a.s. - Cesta českého výzkumu a vývoje z Brna do celého světa

Eva Křováková - Průmyslově právní ochrana v ČR, ÚPV na síti

Lukáš Trčka - Podpora Start-upů ze strany agentury CzechInvest

Svatopluk Bagara - Tržní odlišnosti a bariéry IT a technologických startupů

Jitka Sládková - Vstup startupů na zahraniční trh

Lucie Svobodů - Cesta našeho StartUpu

Juraj Dudáš - Bezpilotné prostriedky prekonávajúce hranice

Konference "Smart Region - Smart City"

Eduard Muřický - Smart Cities a čistá mobilita

Petr Kluson - Chytré město, chytrý region. Chytré osvětlení a jeho potenciál

Lukáš Svoboda - Představení projektu Smart City

Tomáš Jungwirth - systém na detekci vozidel Spinwire

Marek Trešl - Cesta k čisté mobilitě

Igor Mandík - Chytré řešení vytápění i chlazení je neviditelné a energeticky soběstačné

Jan Hlaváček - Smart cities

Tomáš Poláček - IoT v praxi

Josef Veselý - Chytrá řešení v hromadné dopravě

Robert Neuman - Openmatics – SMART mobility for Smart Region/Smart city

Miloš Pydych - Cesta Jihomoravského kraje k inovačnímu regionu

Marie Zezulková - Metropolitní rozvoj v kontextu smart city

Lucie Trokanová - Program LIFE & chytré technologie a řešení pro životní prostředí

Michal Kuzmic - Technologické a sociální předpoklady internetu budov

Doprovodný program - workgroupová místa

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Workgroupová místa

Výzkum VaV - Modrá sekce

Aplikační firmy - Červená sekce

Mladí vědci - Zelená sekce

Podporovatelé VaVaI - Žlutá sekce


1. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy a Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

13:00 - 13:40           Prezentace organizace Dům zahraniční spolupráce na téma "Norské fondy a fondy EHP : spolupráce s Norskem                                   a Islandem ve vědě, výzkumu a vzdělávání, zkušenosti a typy z praxe" - v hale B na worgroupovém místě                                                 Aplikační firmy - Červená sekce.

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná Konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

  • Uplatnění výsledků VaV v praxi
  • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

  • Technické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Lékařské a biologické vědy
  • Společenské a humanitní vědy
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2016

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Networking point

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle čtyř sekcí (Vědecký výzkum; Aplikace, Inovace, Start-up; Podpora VaV a Mladá věda).

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.