Program

První den veletrhu je určen pro vystavovatele a jejich projektové partnery a pro významné hosty.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup přes registraci v pavilonu E, VJEZD branou č.4 (mezi pavilony B a E) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě.

Druhý a třetí den veletrhu bude otevřen pro odbornou i širokou veřejnost.

Doprovodný program - hlavní podium

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Hlavní podium
Podrobný program konference Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017-2020
Podrobný program konference Vzděláváni v 21. století
Podrobný program konference Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou
Podrobný program konference Startup - cesta k úspěchu
Podrobný program konference Smart Region - Smart City

Doprovodný program - Prezentace

Konference "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020"

Robert Szurman - Strategie Rady kvality České republiky 2016-2020

Vladimír Mařík - Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0

Petr Štěpánek - Priority výzkumu a vývoje v oblasti techniky

Petr Očko - Podpora výzkumu a vývoje a zahraniční projektová spolupráce

Lukáš Trčka - Podpora vědy, výzkumu a inovací ze strany CheckInvestu

Jan Závěšický - Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí

Ladislav Torčík - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Luboš Komárek - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Konference "Vzdělávání v 21. století"

Jana Brabcová - Aktuální trendy v dalším vzdělávání

Hana Svatoňová - Pohled a požadavky vysokého školství na vzdělávací systém v 21. století

Peter Filo - Inovace v kooperaci fakulty s praxí v oblasti ekonomických studií

Milan Chylik - Vývoj v oblasti středního odborného vzdělávání

Josef Hypr - Informace o přípravě systému center v oblasti stavebnictví

Martin Frélich - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století

Jitka Sládková - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století

Jiři Sedláček - Kybernetická bezpečnost na středních školách ČR

Jan Komrska - E-learning ve výrobě

Konference "Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou"

Simona Weidnerová - Tvorba profesně orientovaných studijních oborů ve spolupráci s průmyslovou praxí

Lubomír Šooš - Přístup VŠ ke spolupráci s průmyslovou praxí, zkušenosti STU + VW Bratislava

Jiří Marek - Aspekty spolupráce komerční sféry s VŠ - osobní 20ti leté zkušenosti, nyní pohled z VŠ pracoviště

Milan Venclík - Příklady dobré spolupráce akademické a podnikatelské sféry ze zahraničí

Diskuzní panel "Vazba a spolupráce akademické a průmyslové sféry v připravenosti pro Průmysl 4.0"

Zdeněk Dufek - Příklady dobré praxe transferu technologií

Josef Hanák - Příklady dobré praxe transferu technologií

Roman Molík - Příklady dobré praxe transferu technologií

Lukáš Ferkl - Příklady dobré praxe transferu technologií

Konference "Startup - cesta k úspěchu"

Pavel Minařík - Case study úspěšného startupu; Na co si dát pozor při zakládání startupu

Eva Křováková - Jak správně ochránit duševní vlatsnictví startupu

Lukáš Trčka - Veřejné prostředky na podporu startupů

Svatopluk Bagara - Tržní odlišnosti IT a technologických startupů

Jitka Sládková - Vstup startupů na zahraniční trhy

Lucie Svobodů - ELEDUS - Průmyslové rentgenové a laserové systémy

Juraj Dudáš - UAVONIC CZ - letecký monitoring a měření pomocí dronů

Konference "Smart Region - Smart City"

Eduard Muřický - Čistá mobilita a Smart City

Petr Klusoň - Chytré město, chytrý region. Chytré osvětlení a jeho potenciál

Lukáš Svoboda - Představení projektu Smart City společnosti E.ON

Tomáš Jungwirth - Chytré řešení detekce vozidel od společnosti E.ON s využitím technologie SPINWIRE

Marek Trešl - IONIQ - cesta k čisté mobilitě

Igor Mandík - Chytré řešení vytápění i chlazení je neviditelné a energeticky soběstačné

Jan Hlaváček - Chytrý systém - základ chytrých měst

Tomáš Poláček - Internet věcí s unikátní bezdrátovou sítí Sigfox

Josef Veselý - Chytrá řešení v městské hromadné dopravě

Robert Neuman - Smart Mobility

Ivo Minařík, Miloš Pydych - Smart Region Jihomoravský kraj

Marie Zezůlková - Metropolitní rozvoj v kontextu Smart City

Lucie Trokanová - Program LIFE & chytré technologie a řešení pro životní prostředí

Michal Kuzmič - Technologické předpoklady "Internetu budov"

Doprovodný program - workgroupová místa

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Workgroupová místa

Výzkum VaV - Modrá sekce

Aplikační firmy - Červená sekce

Mladí vědci - Zelená sekce

Podporovatelé VaVaI - Žlutá sekce


1. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy a Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

13:00 - 13:40           Prezentace organizace Dům zahraniční spolupráce na téma "Norské fondy a fondy EHP : spolupráce s Norskem                                   a Islandem ve vědě, výzkumu a vzdělávání, zkušenosti a typy z praxe" - v hale B na worgroupovém místě                                                 Aplikační firmy - Červená sekce.

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná Konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

  • Uplatnění výsledků VaV v praxi
  • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

  • Technické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Lékařské a biologické vědy
  • Společenské a humanitní vědy
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2017

Konference VVI 2017 - prezentace

Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál - TRIZ a lisování

Daneš Burket - Využití výsledků projektu SUSEN a výzkumných infrastruktur v Řeži pro účast českého průmyslu a výzkumu na mezinárodních inovačních projektech jaderných technologií

Hana Potočková, Vladimír Velebný, Rudolf Fryček - Nový pohled na spolupráci akademické a průmyslové sféry v oblasti zdravotnictví

Michal Svoboda, Xenia Svobodová - Zkušenosti s přenosem technologií z pohledu podnikatele

MIchal Zelenka, David Šimek - Aplikace metodiky TRIZ na elektrický spínací přístroj

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Networking point

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle čtyř sekcí (Vědecký výzkum; Aplikace, Inovace, Start-up; Podpora VaV a Mladá věda).

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.