Program

Slavnostní otevření

Druhý ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace slavnostně zahájí 28. února 2017 významné osobnosti.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup u pavilonu E (brána č.4) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě.

Průběh veletrhu

 • PONDĚLÍ - 27. 2. 2017 - Instalace
 • ÚTERÝ - 28. 2. 2017 - Kontraktační den (uzavřená společnost) + přednáška
 • STŘEDA - 1. 3. 2017 a ČTVRTEK 2. 3. 2017 - Průběh veletrhu + odborná konference
 • PÁTEK - 3. 3. 2017 - Deinstalace

Doprovodný program

První den veletrhu (úterý 28. 2. 2017) je určen pro vystavovatele a jejich projektové partnery a pro významné hosty.

Druhý a třetí den veletrhu (1. - 2. 3. 2017) bude otevřen pro odbornou i širokou veřejnost.

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Doprovodný program VVVI 2017

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná Konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

 • Uplatnění výsledků VaV v praxi
 • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2016
Program konference VVI 2016
Konference VVI 2016

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Networking point

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle čtyř sekcí (Vědecký výzkum; Aplikace, Inovace, Start-up; Podpora VaV a Mladá věda).

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.