Program

Slavnostní otevření

Druhý ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace slavnostně zahájí 28. února 2017 významné osobnosti.

Zahajovací den veletrhu bude zpřístupněn pouze vystavovatelům, pozvaným hostům a vážným zájemcům. Od 9:00hod bude otevřen vstup u pavilonu E (brána č.4) pro pozvané hosty s platnou vstupenkou a zahájen doprodej vstupenek na místě. Doprovodný program je ke stažení zde. V areálu probíhají souběžně dvě akce. Detaily vjezdu dne 9.3. naleznete zde.

Doprovodný program ke stažení

Doprovodný program 2017 bude upřesněn.

Veletrh

Návštěvníci budou mít příležitost se v průběhu dvou výstavních dnů seznámit s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.

Těšit se můžete na vědecko-výzkumné projekty a inovace z následujících oblastí:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Odborná konference VVI 2016

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná odborná konference Věda Výzkum Inovace 2016. Tématické zaměření tohoto prvního ročníku:

 • Uplatnění výsledků VaV v praxi
 • Zodpovědný výzkum a inovace

Na odborné konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2016 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN 978-80-260-9322-0.

Oborové zařazení konference:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2016
Program konference VVI 2016
Konference VVI 2016

Vědecké panely

Mimo prezentace článků budou mít vědečtí pracovníci k dispozici také vědecké panely, na kterých mají možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Networkingové akce

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.

Networkingové nástěnky, které budou rozděleny podle oborového členění, budou umístěny u informací.

Inspirativní snídaně

Každé ráno budou pro vystavovatele před začátkem veletrhu připraveny tzv. Inspirativní snídaně se zajímavými hosty z různých vědních oborů.

Minutový networking (Networkingový meeting point)

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky ze svého oboru. Jednotlivé networkingové meeting pointy budou organizovány podle oborového členění veletrhu.

Registrace bude probíhat online před začátkem konání veletrhu.

Poradenská centra v oblasti dotačních programů

V rámci veletrhu budou také vystavovatelům a návštěvníkům k dispozici poradenská centra představující jednotlivé dotační programy zaměřené na vědu, výzkum, inovace.