>

Konference při Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

  • Uplatnění výsledků VaV v praxi
  • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference. Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

  • Technické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Lékařské a biologické vědy
  • Společenské a humanitní vědy
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Sborník konference při VVVI 2017

Konference VVI 2017 - prezentace

Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál - TRIZ a lisování

Daneš Burket - Využití výsledků projektu SUSEN a výzkumných infrastruktur v Řeži pro účast českého průmyslu a výzkumu na mezinárodních inovačních projektech jaderných technologií

Hana Potočková, Vladimír Velebný, Rudolf Fryček - Nový pohled na spolupráci akademické a průmyslové sféry v oblasti zdravotnictví

Michal Svoboda, Xenia Svobodová - Zkušenosti s přenosem technologií z pohledu podnikatele

MIchal Zelenka, David Šimek - Aplikace metodiky TRIZ na elektrický spínací přístroj