ПРЕЗЕНТАЦИЯ SRIF (RU)


Patronage of Southmoravia region

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek převzal záštitu nad III. ročníkem Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Záštita ve formátu PDF

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Patronage of Ministry of Industry and Trade

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Ministry of Industry and Trade.

Patronage in PDF (CZ)

Česká konference rektorů

Patronage of Czech Rectors Conference President

The patronage over the prepared 3rd year of Science Research Innovation Fair which will take place in May 2018 was accepted by the Chairman of Czech Rectors Conference Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Patronage in PDF (CZ)

Evropský parlament

Patronage of the Vice-President of the European Parliament

It is a great honour for us that JUDr. Pavel Telička, Vice-President of the European Parliament, granted his patronage to the 3rd year of Science Research Innovation Fair. We consider it to be our obligation to prepare a wide range of exhibitors and an interesting specialised accompanying programme.

Patronage in PDF (CZ)

Ministry of Education, Youth and Sports

Under the Patronage of Ministry of Education, Youth and Sports

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Ministry of Education, Youth and Sports.

Patronage in PDF (CZ)

Úřad vlády ČR

PATRONAGE OF THE VICE-CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT FOR SCIENCE, RESEARCH AND INNOVATION

The Vice-Chairman of the Government for Science, Research and Innovation MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D., MBA confirmed on 4th June his patronage of the prepared 3rd year of Science Research Innovation Fair. As he was the patron of the previous fair too, we perceive his patronage as a demonstration of appreciation that we are developing in our fair a necessary and fecund activity which connects scientific-research area with application companies.

Patronage in PDF (CZ)

Univerzita Karlova

Under the patronage of Charles University

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Charles University.

Patronage in PDF (CZ)

Press release 2017 ПРЕСС РЕЛИЗ 2017


Photogallery 2017


Slavnostní zahájení

ABOUT FAIR

Science Research Innovation Fair (SRIF) creates a new interdisciplinary platform linking the scientific and research areas with business. It offers opportunity for schools, companies, researches and scientific teams to present their outputs to each other, as well as to specialised and open public at least one time per year. There will be presented especially innovative companies, scientific-technical parks and centres, scientific teams, individual researches, universities, institutions and other organisations and companies without which the research, development and innovation and their application into practice would not be possible. Applicators of the results of R&D will present here their successful launch of innovations into the practise and they will have the opportunity to acquire new subjects and partners for their future projects. Visitors will be able to see their activities and their finished, opened or planned projects.

Science Research Innovation Fair will be opened for the exhibitors and specialised public by an Opening Ceremony in which important personalities from different scientific disciplines and civil service will take part.

Present with us the planned and implemented results of your research, development and innovations.

Presentation of SRIF 2018 you can find HERE

Opportunity for Exibitors SRIF 2018

Opportunity for exhibitors

The Newest Scientific Findings

APPLICATION FORM

Application forms for the Science Research Innovation Fair 2018.

Electronic version

Offer for Foreign Exhibitors / ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

PDF version Версия PDF

WHO IS THE FAIR DESIGNED FOR?

 • For academic workers and students of secondary schools and universities in the Czech Republic and abroad
 • For representatives of research organisations
 • For employees of innovative centres and technological parks
 • For receivers and solvers of grant programmes in the area of science, research and innovation
 • For owners and employees of the companies engaged in science, research and innovation
 • For researchers, innovators and scientific teams
 • For specialised and open public interested in science, research and innovation
 • For students seeking an inspiration

WHY TO COME TO THIS FAIR?

 • it is the first fair focused on science, research and innovation
 • it is the first fair focused on science, research and innovation
 • it links scientific world with business area
 • it is an excellent opportunity to meet specialists from different scientific areas on one place
 • there will be a wide range of accompanying events (conferences, workshops, networking meeting point, inspirational breakfast)
 • you can get information about grant programmes in the areas of science, research and innovation on one place

Specialised topics of the conference

 1. Space programme
 2. Energetics
 3. E-mobility and transportation systems of the future
 4. Advanced technologies
 5. Robotics
 6. 3D print
 7. Digital economic
 8. Smart City
 9. Smart Home – home automation
 10. Biotechnology
 11. Virtual reality
 12. Mobil applications
 13. Start-ups
 14. Shared economics
 15. Human resources
 16. Financing of SRI

Archives SRIF 2017

Accompanying Program - Main Podium

You can download Acompanying Program of SRIF 2017 here.

Main Podium (CZ)
Program of conference "Rozvoj vědy,
výzkumu a inovací 2017-2020" (CZ)

Program of conference "Vzděláváni
v 21. století" (CZ)

Program of conference "Spolupráce mezi
akademickou a podnikatelskou sférou" (CZ)

Program of conference
"Startup - cesta k úspěchu" (CZ)

Program of conference
"Smart Region - Smart City" (CZ)

Acompanying Program - Presentations

Conference "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020"

Robert Szurman - Strategie Rady kvality České republiky 2016-2020 (CZ)

Vladimír Mařík - Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0 (CZ)

Petr Štěpánek - Priority výzkumu a vývoje v oblasti techniky (CZ)

Petr Očko - Podpora výzkumu a vývoje a zahraniční projektová spolupráce (CZ)

Lukáš Trčka - Podpora vědy, výzkumu a inovací ze strany CheckInvestu (CZ)

Jan Závěšický - Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí (CZ)

Ladislav Torčík - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje (CZ)

Luboš Komárek - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje (CZ)

Conference "Vzdělávání v 21. století"

Jana Brabcová - Aktuální trendy v dalším vzdělávání (CZ)

Hana Svatoňová - Pohled a požadavky vysokého školství na vzdělávací systém v 21. století (CZ)

Peter Filo - Inovace v kooperaci fakulty s praxí v oblasti ekonomických studií (SK)

Milan Chylik - Vývoj v oblasti středního odborného vzdělávání (CZ)

Josef Hypr - Informace o přípravě systému center v oblasti stavebnictví (CZ)

Martin Frélich - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století (CZ)

Jitka Sládková - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století (CZ)

Jiři Sedláček - Kybernetická bezpečnost na středních školách ČR (CZ)

Jan Komrska - E-learning ve výrobě (CZ)

Conference "Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou"

Simona Weidnerová - Tvorba profesně orientovaných studijních oborů ve spolupráci s průmyslovou praxí (CZ)

Lubomír Šooš - Přístup VŠ ke spolupráci s průmyslovou praxí, zkušenosti STU + VW Bratislava (SK)

Jiří Marek - Aspekty spolupráce komerční sféry s VŠ - osobní 20ti leté zkušenosti, nyní pohled z VŠ pracoviště (CZ)

Milan Venclík - Příklady dobré spolupráce akademické a podnikatelské sféry ze zahraničí (CZ)

Diskuzní panel "Vazba a spolupráce akademické a průmyslové sféry v připravenosti pro Průmysl 4.0" (CZ)

Zdeněk Dufek - Příklady dobré praxe transferu technologií (CZ)

Josef Hanák - Příklady dobré praxe transferu technologií (CZ)

Roman Molík - Příklady dobré praxe transferu technologií (CZ)

Lukáš Ferkl - Příklady dobré praxe transferu technologií (CZ)

Conference "Startup - cesta k úspěchu"

Pavel Minařík - Case study úspěšného startupu; Na co si dát pozor při zakládání startupu (CZ)

Eva Křováková - Jak správně ochránit duševní vlatsnictví startupu (CZ)

Lukáš Trčka - Veřejné prostředky na podporu startupů (CZ)

Svatopluk Bagara - Tržní odlišnosti IT a technologických startupů (CZ)

Jitka Sládková - Vstup startupů na zahraniční trhy (CZ)

Lucie Svobodů - ELEDUS - Průmyslové rentgenové a laserové systémy (CZ)

Juraj Dudáš - UAVONIC CZ - letecký monitoring a měření pomocí dronů (SK)

Conference "Smart Region - Smart City"

Eduard Muřický - Čistá mobilita a Smart City (CZ)

Petr Klusoň - Chytré město, chytrý region. Chytré osvětlení a jeho potenciál (EN)

Lukáš Svoboda - Představení projektu Smart City společnosti E.ON (CZ)

Tomáš Jungwirth - Chytré řešení detekce vozidel od společnosti E.ON s využitím technologie SPINWIRE (CZ)

Marek Trešl - IONIQ - cesta k čisté mobilitě (CZ)

Igor Mandík - Chytré řešení vytápění i chlazení je neviditelné a energeticky soběstačné (CZ)

Jan Hlaváček - Chytrý systém - základ chytrých měst (CZ)

Tomáš Poláček - Internet věcí s unikátní bezdrátovou sítí Sigfox (CZ)

Josef Veselý - Chytrá řešení v městské hromadné dopravě (CZ)

Robert Neuman - Smart Mobility (EN)

Ivo Minařík, Miloš Pydych - Smart Region Jihomoravský kraj (CZ)

Marie Zezůlková - Metropolitní rozvoj v kontextu Smart City (CZ)

Lucie Trokanová - Program LIFE & chytré technologie a řešení pro životní prostředí (CZ)

Michal Kuzmič - Technologické předpoklady "Internetu budov" (CZ)

Acompanying Program - Workgroups

You can download Acompanying Program of SRIF 2017 here.

Workgroups

Researchers - Blue Section

Aplication Companies - Red Section

Young Scientists - Green Section

Supporters of RSI - Yellow Section


1. 3. 2017

Researchers (CZ) Aplication Companies and Supporters
of RSI (CZ)
Young Scientists (CZ)


2. 3. 2017

Researchers (CZ) Aplication Companies (CZ) Supporters of RSI (CZ) Young Scientists (CZ)


2. 3. 2017

13:00 - 13:40           Presentation of the organisation House of the International Cooperation on the subject of “Norwegian funds                                   and EEA funds: Cooperation with Norway and Iceland in the area of science, research and education, experience                                                 and advice from practical life” – hall B on the workgroup place Aplication Companies - Red Section.

Conference SRIF 2017

Besides the exhibitors also other persons can take an active part in the Science Research Innovation Fair 2017. At the same time there will be also a specialised conference Science Research Innovation 2017 in attached areas. Main topics of the second year of the fair:

 • Application of the results of SRIF in the practise
 • Responsible research and innovation

Scientific workers will have the opportunity to present their scientific articles and outputs. Chosen contributions will be included into the Texts Collection from the conference. Publish results of your work in the Text Collection of the Conference Science Research Innovation 2017.

Specialised topics of the conference:

 • Technical science
 • Science of inanimate nature
 • Medical and biological science
 • Social and human science
 • Agricultural and biological-environmental science

Look at the almanacs form previous years of SRIF.

Archive of the SRIF Almanacs

Conference SRIF 2017 - Presentations

Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál - TRIZ a lisování (CZ)

Daneš Burket - Využití výsledků projektu SUSEN a výzkumných infrastruktur v Řeži pro účast českého průmyslu a výzkumu na mezinárodních inovačních projektech jaderných technologií (CZ)

Hana Potočková, Vladimír Velebný, Rudolf Fryček - Nový pohled na spolupráci akademické a průmyslové sféry v oblasti zdravotnictví (CZ)

Michal Svoboda, Xenia Svobodová - Zkušenosti s přenosem technologií z pohledu podnikatele (CZ)

MIchal Zelenka, David Šimek - Aplikace metodiky TRIZ na elektrický spínací přístroj (CZ)